Logo AustriaSK
ISSN 2453-9589

História Rakúska


Približne medzi rokmi 700 – 450 bola na území dnešného Rakúska halštatská kultúra. V rokoch 450 pred Kr. až zhruba do prelomu letopočtov tu žili Kelti (laténska kultúra). V 1.- 5. storočí po Kr. tu boli rímske provincie Norikum, Récia a Panónia.

V 5. storočí sa v rámci sťahovania národov konali vpády Germánov a Hunov. V 6. storočí prišli Slovania, neskôr (najmä v 8. storočí) Bavori. Slovania v dnešnom Rakúsku vytvorili okrem iného slovanské Korutánske kniežatstvo (Karantánia).

Roku 788 boli dovtedajšie Korutánske kniežatstvo a grófstvo Traungau premenené na Korutánsku marku a Avarskú marku v rámci Bavorska (ktoré zas patrilo do Franskej ríše). Roku 799 bola oddelená správa Bavorska (vrátane dnešného západného Rakúska) od spoločnej správy Avarskej marky (od konca 9. storočia nazývanej Východná marka) a Korutánskej marky (vrátane dnešného východného Rakúska), nazývaných v 9. storočí spolu "východné oblasti". V 9. storočí patrilo severovýchodné Rakúsko k Veľkej Morave. V roku 863 Franská ríša oddelila správu Východnej marky od Korutánskej marky:

  • Východná marka tvorila základ budúceho (a dnešného) vlastného Rakúska. V prvej polovici 10. stor. bola dočasne (najvýchodnejšie časti až do 11. storočia) obsadená starými Maďarmi. Potom (po 955) bola opäť markou Východofranskej ríše. Od roku 976 tu vládli Babenbergovci. Od konca 10. storočia je doložené označenie tohto ich územia ako "Rakúsko". Od roku 1156 bolo premenené na samostatné vojvodstvo v rámci rímsko-nemeckej ríše. Po vymretí Babenbergovcov v roku 1251 vypukli spory o takzvané babenberské dedičstvo medzi českými Přemyslovcami a uhorskými Arpádovcami. V roku 1278 porazil Rudolf I. Habsburský Přemysla Otakara II. a vytvoril základ panstva Habsburgovcov.
  • Korutánsko bolo čoskoro pripojené k vlastnému Bavorsku, roku 976 bolo od neho znova oddelené (Korutánske vojvodstvo) a roku 1335 pripadlo rakúskym Habsburgovcom (teda Rakúsku).


V roku 1526 rakúskym Habsburgovcom pripadli aj Čechy a Uhorsko a vznikla tak tzv. habsburská monarchia. V 1556 sa Ferdinand I. z rodu Habsburgovcov stal aj cisárom Rímskonemeckej ríše. V rokoch 1593 – 1609 sa konala pätnásťročná vojna s Osmanskou ríšou, 1618 – 1648 tridsaťročná vojna. V roku 1683 boli porazení Turci pri Viedni.

V rokoch 1701 – 1714 sa konala vojna o španielske dedičstvo. V roku 1713 bola vydaná pragmatická sankcia. Za Márie Terézie a jej syna Jozefa II. nastala centralizácia štátnej moci, zaviedli sa aj reformy podporujúce hospodársky rozvoj.

Roku 1804 bola habsburská monarchia transformovaná na rakúske cisárstvo, v roku 1806 zas naopak zanikla Rímskonemecká ríša. V roku 1815 vytvorilo Rakúsko spolu s Pruskom a Ruskom Svätú alianciu. Po revolúcii 1848-49 nastúpil v monarchii tvrdý policajný režim, takzvaný Bachov absolutizmus. V roku 1867 bolo rakúske cisárstvo transformované na Rakúsko-Uhorsko.

Roku 1879 vznikol Trojspolok. Po sarajevskom atentáte na cisára Františka Ferdinanda d'Este v roku 1914 bola vyhlásená vojna Srbsku a začala sa prvá svetová vojna. V nej bolo Rakúsko-Uhorsko spolu s Nemeckom porazené, čo malo za následok rozpad ríše na nástupnícke štáty.

V rokoch 1918-38 existovala tzv. 1. rakúska republika. V roku 1933 sa konal neúspešný fašistický Dollfussov prevrat. V 1938 prichádza k anšlusu, čiže pripojeniu Rakúska k fašistickému Nemecku. V 1945 oslobodenie sovietskou armádou a Spojencami a následná okupačná správa Rakúska USA, Spojeným kráľovstvom, Francúzskom a ZSSR. Vznikla 2. rakúska republika. V roku 1955 bola s okupačnými štátmi podpísaná tzv. "štátna zmluva" o nezávislosti Rakúska a zákon o neutralite, ktorý bol podmienkou odsunu okupačného sovietskeho vojska.

Po druhej svetovej vojne zaznamenalo Rakúsko značný hospodársky rozvoj. Od 1995 je Rakúsko členom Európskej únie.Autor: (mi), zdroj: Wikipedia


Viete že...

Ako prejav uznania dobrých služieb sa zvykne dávať sprepitné vo výške cca 5% účtovanej čiastky.

Registrácia
pre odber noviniek

Emailová adresa:

Meno:
Priezvisko:

Pre odosielanie newsletterov používame metódu DOUBLE OPT IN. To znamená, že naše e-maily s novinkami budete dostávať iba vtedy, ak v e-maile s potvrdzovacím linkom, ktorý vám zašleme na vašu e-mailovú adresu, potvrdíte aktiváciu služby Newsletter. Ak si nebudete viac želať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na príslušný link pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri, alebo kontaktovaním našej zodpovednej osoby. Viac o ochrane osobných údajov nájdete » TU «


Boli ste v rakúskych Alpách?

A - Minulý rok som bol/-a
29%
B - Áno, tento rok
24%
C - Nie, ale chystám sa
23%
D - Nie, nemám záujem
23%

Plánujete dovolenku v Rakúsku?

A - Áno, viac ako 3 dni
31%
B - Áno, víkendový pobyt
22%
C - Nie
24%
D - Nie, len 1-dňové výlety
23%