Logo AustriaSK
ISSN 2453-9589

Politika


Na základe dohody veľmocí, ktoré Rakúsko okupovali v rokoch 1945 - 55, bolo nezávislé Rakúsko vyhlásené za "trvalo neutrálne". Z tohto dôvodu získalo v rámci EÚ výnimku, a teda si svoju neutralitu zachováva, a to i vzhľadom k Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ. Rakúsko takisto nie je členom NATO.

Rakúsko je spolkovou republikou a administratívne sa člení na 9 spolkových krajín ( Burgenland, Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko, Korutánsko, Salzburg, Štajersko, Vorarlberg, Tirolsko a Viedeň).

Spolkovým prezidentom je od 8.7.2004 Dr. Heinz Fischer, ktorý bol opätovne zvolený 25.4.2010 na volebné obdobie 6 rokov.

V Rakúsku je podľa ústavného zákona spolková vláda spolu so spolkovým prezidentom najvyšším orgánom vedenia štátu. Je tzv. Kolegiálnym orgánom, ktorý rozhoduje uzneseniami. Jeho členom je spolkový kancelár, vicekancelár a spolkoví ministri. Štátni tajomníci nie sú formálne členmi vlády, ale pracujú ako pomocný orgán ministrov.

Medzi najvýznamnejšie priemyselné odvetvia Rakúska z hľadiska výšky obratu sa zaraďuje:
- ťažký priemysel (spracovanie kovov, výroba kovových výrobkov)
- automobilový priemysel
- strojárenstvo
- potravinársky priemysel (výroba potravín a nápojov)
- drevársky a nábytkársky priemysel
- výroba chemikálií a chemických výrobkov
- spracovanie ropy
- telekomunikačná technika
- priemysel elektrotechnický a elektronický

Vo Viedni sídli viacero medzinárodných organizácií vrátane sekretariátu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Viedeň je jedným z troch oficiálnych sídiel Organizácie spojených národov (OSN).

Rakúsko je od 14. decembra 1955 členom OSN, od 20. novembra 1959 členom EFTA. Ostatné medzinárodné organizácie: UNIDO, UNCTAD, WHO, ILO, GATT / WTO, IMF, IBRD, IFC, OECD, IDA, ADB, IDB,
Rakúsko je členom Rady Európy a Európskej únie (od 1. januára 1995)._Autor: (mi)


Viete že...

Viedeň má jedno z najvyšších čísel počtu samovrážd na svete.

Registrácia
pre odber noviniek

Emailová adresa:

Meno:
Priezvisko:

Pre odosielanie newsletterov používame metódu DOUBLE OPT IN. To znamená, že naše e-maily s novinkami budete dostávať iba vtedy, ak v e-maile s potvrdzovacím linkom, ktorý vám zašleme na vašu e-mailovú adresu, potvrdíte aktiváciu služby Newsletter. Ak si nebudete viac želať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na príslušný link pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri, alebo kontaktovaním našej zodpovednej osoby. Viac o ochrane osobných údajov nájdete » TU «


Boli ste v rakúskych Alpách?

A - Minulý rok som bol/-a
29%
B - Áno, tento rok
24%
C - Nie, ale chystám sa
23%
D - Nie, nemám záujem
23%

Plánujete dovolenku v Rakúsku?

A - Áno, viac ako 3 dni
32%
B - Áno, víkendový pobyt
21%
C - Nie
24%
D - Nie, len 1-dňové výlety
23%